پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  حسن روحاني، بر عليه اسلاميت و جمهوريت!
در عمر 40 ساله انقلاب اسلامي، جريانات غربگرا، (جبهه ملي، نهضت آزادي، کارگزاران سازندگي، احزاب منحله مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي، که از مکتب ليبراليسم پيروي مي کنند) بعنوان ستون پنجم دشمن، ماموريت حمله به اسلاميت و جمهوريت نظام اسلامي را داشته و دارند،
  چهل سالگي
چل سال پيش، صبح رسيد، آفتاب هم/ در يک سپيده زاده شدم، انقلاب هم/ از خردسالي از همه دنيا به خانه مان/ سگ ها شدند حمله ور و اضطراب هم/ باباي ما که دل به خداوند بسته بود/ مأيوس کرد دشمن ما را، عِقاب هم/ چل سال جنگ، فتنه، ترور، اغتشاش را/ تدبير و چاره کرد، حساب و کتاب هم/ در زير سايه اش گره اي کور و گم نبود.
  شب‌بوي هجده ساله
شب نگاه خويش را باور نداشت/اشك و آه خويش را باور نداشت/آه يعني اين همان آلاله است!؟/اين همان شب‌بوي هجده ساله است!؟/اين همان ياس سيه پوش من است !؟/اين همان فرياد خاموش من است !؟/قير شد شب داد زد ناگاه : نه!/اين همان ياس است يعني!؟ ... آه نه!/پس چرا اينگونه آرام است ... آه/اشك من آخر چرا رام است!؟ ... آه!
  هم افزايي اسلام رحماني و اسلام آمريکايي!
پيام رسان تلگرام! و تفکر ليبراليسم غربي! مشکلات عمده کشور را فيلترينگ دانست! و سخناني را بر زبان آورد، که نشان دهنده انحراف دستگاه تصميم گيري دولت از مباني ديني، انقلابي، سياسي و اقتصادي کشور و مردم است
  ائتلاف نفاق، حزبالشيطان و جريان صهيونيزم!
اهداف جريان حزب‌الله يا انقلابي، اسلام، انقلاب، خط امام و رهبري است.ن اهداف جريان منافق يا غيرانقلابي و ليبرال، قدرت‌پرستي، بيگانه پرستي و اشرافي گري از طريق تصاحب اموال نامشروع است. اهداف جريان حزب‌الشيطان يا ضدانقلابي با آمريکا و رژيم صهيونيستي، تغيير نظام اسلامي و براندازي است.
برگزيدگان مجله در اسفند 1397
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003